Linkit

Taloushallintoliitto

Hämeen Kauppakamari

Suomen yrittäjät

Verohallinto

Patentti- ja rekisterihallitus

YTJ – yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

TILITOIMISTON ASIAKKAAN TUNTEMISTIEDOT

Rahanpesulain edellyttämät asiakkaan tuntemistiedot

Tilitoimiston on tunnistettava ja tunnettava asiakkaansa sekä tunnistettava asiakkaan edustaja(t), esimerkiksi henkilö(t), jonka kanssa toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Näiden osalta henkilöllisyys on myös todennettava. Asiakkaamme tunnistaminen tehdään tällä lomakkeella, jonka päätteeksi asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan vahvalla tunnisteella.

https://www.vismasignforms.com/form/cb021903-9c66-4f28-85b1-b2c583ee1e6c