Palvelut

Tilitoimisto Leena Helin Ky:n palveluihin kuuluvat perinteiset tilitoimistopalvelut

  • yritysten perustamiset
  • kirjanpito, tilinpäätös
  • veroilmoitukset ja tilinpäätöksien rekisteröinnit
  • verosuunnittelu, jatkuva tulostarkkailu
  • palkanlaskenta
  • laskutuspalvelu, myyntireskontra

Toimistomme palvelu on asiakasystävällistä, neuvovaa ja asiakkaan erilaiset tarpeet huomioon ottavaa. Hyvän tilitoimistotavan mukaista on tehdä kirjallinen sopimus asiakkaan ja tilitoimiston välille.

Mitä jokaisen tulisi tietää kirjanpidosta